تبلیغات
gorganet گرگان نت GORGAN

اسکریپت های ویژهء جاوا ( بخش ششم )


دوستان در این صفحه اسکریپت های زیبایی برای شما قرار داده ام .

به شما پیشنهاد می کنم که تمامی این اسکریپت ها را امتحان کنید .Status Blinker
متن شما در استاتوس بار روشن و خاموش می شود


 Blinking Bar
رقص متن در استاتوس بار


 Bounce Status
رقص متن در استاتوس بار


 Roll Scroll
رقص متن در استاتوس بار


 Slide Scroll
رقص متن در استاتوس بار


 Status Bar Author
 متن را در جایگاه نوشته و بازدن دکمه , آن را در استاتوس بار ببینید


 Typing Text
رقص متن در استاتوس بار


 Bar Scroller
رقص متن در استاتوس بار


 Text Follow
نوشتن متن در کنار موس


 Click News
نمایش متن به صورت زیبا


 This fades the text color giving you a rainbow effect
 شروع متن با یک رنگ و پایان آن با یک رنگ دیگر


 Falling Words
آمدن متن به صورت افکتی زیبا در صفحه


 Last Date Modified
آخرین تاریخ بازنشاندن صفحه


 Mouse Over Text Appear
با آوردن موس بر روی لینک متن شما در زیر آن ضاهر می شود


Murphy's Laws 
متن های پشت سر هم به صورت پیغام


 Revolving Colors
تغییر رنگ متن به صورت مداوم