تبلیغات
gorganet گرگان نت GORGAN

استاد حسینعلی زمانی ،شاعر و نویسنده به نام گرگانی به دیار حق شتافت

روحش شاد و یادش گرامی

مرحوم حسینعلی زمانی متولد 1334 بود و صاحب آثاری چون منظومه آفرینش ، سراب ، سقوط و طنزهای مش حسن  است .این هنرمند خوشرو و خوش برخورد گرگانی که مدتی رییس موسسه ثامن الائمه بود چندی پیش میهمان  یک برنامه زنده تلویزیونی بود که در میانه برنامه سکته کرد و بعد از مدتی بستری شدن در بیمارستان  ، به دیار باقی شتافت .